Motor egzoz sistemleri

Egzozdan çıkan zehirli gazların havaya salınmadan önce hem gürültü kirliliği hem de hava kirliliği yapmadan dönüştürülmesine yarayan sistemdir.
Egzoz gazında bulunan zararlı gazların çevre ve hava kirliliğine sebep olması dolayısıyla her gün emisyon normları güncellemekte ve kontroller artmaktadır. Bu sebeple birçok parça oluşturulmuş ve geliştirilerek kullanılmaya başlanmıştır.
Modifiye düşkünleri motorun gücünü arttırmak için egzoz sisteminde bazı değişiklikleri denemektedirler. Ama unutulmamalı ki motorun gücünü arttırmaya çalışırken çevre kirliliğinin göz ardı edilmemesine azami dikkat edilmelidir.

Egzoz Sübapları Nedir?

Egzoz sübapları motor egzoz sisteminin temel ve en önemli parçadır. Egzoz sübapları motorda yanma sonucu ortaya çıkan gazların dışarı atılmasını sağlar. Eksantrik milinden gelen komut ile motorun cente ayarına göre açılıp kapanarak işlevlerini yerine getirirler. Silindir kapağı bünyesine bulunan egzoz sübapları bulundukları sübap yuvaları ile yüzeye sızdırmaz özellikte olması gerekir. Motorun sıkıştırma esnasında sıkışan havanın egzoz sübabı üzerinden yer yüzüne kaçması performansını  düşürerek motorun görevini yerine getirmesine engel olur. Egzoz sübabının erimesi vb. durumlarda sızdırmazlık bozulur bu da silindirin basınç üretmesine engel olur. Bu ve bu gibi durumlara maruz kalmamak için egzoz sıacaklıkları önemli bir etkendir. Çünkü egzoz sıcaklıklarının artması egzoz sübaplarına zarar verecek ve istenmeyen durumlar meydana gelir.

Egzoz Manifoldu Nedir?

Motor egzoz sistemleri içerisinde bir diğer parça da egzoz manifoldudur. Egzoz manifoldları silindirde meydana gelen zararlı gazların toplandığı ve bu gazların egzoz sistemine ileten parçadır. Kısaca motor ile egzoz sisteminin birbirine bağlanmasını sağlayan parçadır. Egzoz gazı ne kadar kolay salınırsa motorun gücü ve performansı o derece artar. Ayrıca egzozun kolay çıkması demek ses seviyesininde artması denektir. Bu sebepten sesi azaltacak ve bununla beraber performansıda düşürmeyecek motor egzoz sistemlerine olan ihtiyaç günümüzde artarak devam etmektedir. Günümüzde egzoz sistemleri gelişmekte ve bu da doğal olarak manifoldların şekillerine etki etmektedir. Sonuç olarak yapılan uygulamalar ve hesaplamalar doğrultusunda egzoz manifoldları manifold içerisinde meydana gelecek olan sürtünmeyi en düşük düzeyde tutacak bir yapıda üretilmektedir.