Motor Egzoz Sistemleri

Egzozdan çıkan zehirli gazların havaya salınmadan önce hem gürültü kirliliği hem de hava kirliliği yapmadan dönüştürülmesine yarayan sistemdir.

Egzoz gazında bulunan zararlı gazların çevre ve hava kirliliğine sebep olması dolayısıyla her gün emisyon normları güncellemekte ve kontroller artmaktadır. Bu sebeple birçok parça oluşturulmuş ve geliştirilerek kullanılmaya başlanmıştır.

Modifiye düşkünleri motorun gücünü arttırmak için egzoz sisteminde bazı değişiklikleri denemektedirler. Ama unutulmamalı ki motorun gücünü arttırmaya çalışırken çevre kirliliğinin göz ardı edilmemesine azami dikkat edilmelidir.

Egzoz Subapları Nedir?

Egzoz subapları motor egzoz sisteminin temel ve en önemli parçadır. Egzoz subapları motorda yanma sonucu ortaya çıkan gazların dışarı atılmasını sağlar. Eksantrik milinden gelen komut ile motorun cente ayarına göre açılıp kapanarak işlevlerini yerine getirirler. Silindir kapağı bünyesine bulunan egzoz subapları bulundukları subap yuvaları ile yüzeye sızdırmaz özellikte olması gerekir. Motorun sıkıştırma esnasında sıkışan havanın egzoz supabı üzerinden yer yüzüne kaçması performansını düşürerek motorun görevini yerine getirmesine engel olur. Egzoz supabının erimesi vb. durumlarda sızdırmazlık bozulur bu da silindirin basınç üretmesine engel olur. Bu ve bu gibi durumlara maruz kalmamak için egzoz sıcaklıkları önemli bir etkendir. Çünkü egzoz sıcaklıklarının artması egzoz subaplarına zarar verecek ve istenmeyen durumlar meydana gelir.

Egzoz Manifoldu Nedir?

Motor egzoz sistemleri içerisinde bir diğer parça da egzoz manifoldudur. Egzoz manifoldu silindirde meydana gelen zararlı gazların toplandığı ve bu gazların egzoz sistemine ileten parçadır. Kısaca motor ile egzoz sisteminin birbirine bağlanmasını sağlayan parçadır. Egzoz gazı ne kadar kolay salınırsa motorun gücü ve performansı o derece artar. Ayrıca egzozun kolay çıkması demek ses seviyesinin de artması demektir. Bu sebepten sesi azaltacak ve bununla beraber performansı da düşürmeyecek motor egzoz sistemlerine olan ihtiyaç günümüzde artarak devam etmektedir. Günümüzde egzoz sistemleri gelişmekte ve bu da doğal olarak manifoldların şekillerine etki etmektedir. Sonuç olarak yapılan uygulamalar ve hesaplamalar doğrultusunda egzoz manifoldları manifoldu içerisinde meydana gelecek olan sürtünmeyi en düşük düzeyde tutacak bir yapıda üretilmektedir.

Egzoz Sistemleri Ne İşe Yarar? Parçaları Nelerdir?